Miếu Ông Địa (125 Lê Lợi, Gò Vấp) hình thành những năm đầu thế kỷ 19 và từng được Vua Tự Đức sắc phong vào năm 1852. Miếu thờ Thổ Địa Phúc Đức Chính Thần và nhiều vị thần dân khác.

Hằng năm diễn ra vào ngày 2/2 âm lịch, là ngày vía Thổ Địa Phúc Đức Chính Thần. Đây là ngày lễ hội tiêu biểu cho các lễ hội miếu ở Sài Gòn và Nam bộ. Mở đầu là nghi thức giống trống "khai tràng" thông báo và lễ. Tiếp theo là phần "Chầu mời" liên tục bằng điện bát bóng rỗi để thỉnh thần về dự lễ.

Chiều có trình diễn tuồng hài "Địa Nàng" với 2 nhân vật Ông Địa và Nàng tiên mang nội dung phê phán thói hư tật xấu trong xã hội hương thôn xưa. Sau đó là nghi thức múa mâm vàng, mâm bạc và múa đồ chơi. Kết thúc lễ hội là nghi thức phát lộc.