Thời gian: 7/1 âm lịch.
Địa điểm: Xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.
Đối tượng suy tôn: Mẹ Âu Cơ.