Thời gian: 14 - 16/9 âm lịch.
Địa điểm: Xã Tân Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.
Đối tượng suy tôn: Thầy và Thím, hai vợ chồng có công chữa bệnh cho dân nghèo.
Đặc điểm: Cúng chay vào tối 15, cỗ cúng chay và cúng mặn vào ngày 16.