Thời gian: 20/9 âm lịch.
Địa điểm: Xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
Đối tượng suy tôn: Bà Chúa Thượng Ngàn (nữ thần núi), các cô, các cậu.
Đặc điểm: Rước cô Bơ Bắc Lệ (từ đền Kẻng) lên đền Bắc Lệ (cô Bơ đến hầu Đức Mẫu Thượng ngàn). Lên đồng, hầu bóng.