Dưới đây là một vài hướng dẫn về cách trang trí bài viết sử dụng mã Wiki. Đây chỉ nêu ra những mã thật thông dụng và nếu các bạn muốn biết kĩ hơn, xin tham khảo bài viết Wikipedia:Sửa đổi.

 • [[~]]
  Đây là cách dẫn tới tiêu mục khác. Nếu bạn sử dụng ngoặc vuông này để đóng ngoặc một từ hoặc một nhóm từ, thì từ bài viết này, khi nhấp chuột vào từ hoặc nhóm từ đã được đóng ngoặc vuông đó sẽ dẫn tới trang có tiêu mục đó. Có thể sử dụng cho cả những trang tiêu mục chưa có bài viết vì có thể một ai đó sẽ có cơ hội bổ sung. Những trang tiêu mục không có bài viết sẽ không được tính vào tổng số bài viết trong Wikipedia Tiếng Việt. Bạn cũng nên thận trọng trong lúc đặt đường nối này để tránh sự hỗn loạn trong đường nối tiêu mục.
 • [[~|~]]
  Cũng tương tự như mã trên. Tuy nhiên, ở mã wiki này, sau "thanh gậy" >> " | ", bạn có thể đặt một tên nào đó khác với tên tiêu mục mà bạn đã tạo đường nối. Ví dụ, bạn muốn dẫn tới trang tiêu mục [[Hợp Chủng Quốc Hoa Kì]] mà bạn không muốn ghi dài dòng trong bài viết, bạn có thể sửa đổi tên theo ý bạn ví dụ như; [[Hợp Chủng Quốc Hoa Kì|USA]]. Ở ví dụ này, tên USA là tên bạn tự đặt.
 • [[~#~|~]]
  Dấu "#" ở đây là đường nối tới phần mục nhỏ nào đó trong trang bài viết mà bạn dẫn tới. Ví dụ như bạn muốn tạo đường nối tới "lịch sử" của [[Hợp Chủng Quốc Hoa Kì]], bạn có thể tạo đường nối như sau; [[Hợp Chủng Quốc Hoa Kì#lịch sử|Lịch sử của USA]].
 • [[~|]]
  Tuy cùng một tên tiêu mục, nhưng đôi khi có những lúc ý nghĩa khác nhau tuỳ theo lĩnh vực chủ đề sử dụng. Những lúc này, bạn sử dụng mã này theo cách sau. [[~ (○○)|~]] và phần lãnh vực chủ đề giới hạn sẽ tự động được bổ sung theo chủ đề bài viết của bạn. Đây là cách sử dụng ứng dụng của thanh gậy "|".
 • ''~'', '''~''', '''''~'''''
  Đây là mức độ tạo cường độ nhấn mạnh của kí tự như 2 dấu phẩy trên ( ' ) là in nghiêng, 3 dấu là in đậm, và 5 dấu là in nghiêng đậm.
 • ==~==, ===~===, ====~====, =====~=====, ======~======
  Đây là mã tạo tiêu mục trong trang bài viết theo 5 bậc từ lớn tới nhỏ. Như phần hướng dẫn trên có nói tới dấu "#" ở [[~#~|~]], thì phần "~" sau dấu "#" thuộc vào định nghĩa các tiêu mục này.
 • *~, #~
  Sử dụng khi muốn tạo một danh sách. * thể hiện dấu danh sách và # thể hiện số.
 • *:~, #:~
  Mã này dùng để sử dụng khi giải thích phần danh sách có sử dụng mã trên. Khi sử dụng mã này, dấu danh sách và số sẽ không hiện lên.
 • ;~, :~
  Đây là mã để tạo từ mục và định nghĩa từ mục.
 • <br/>
  Đây là dấu xuống hàng.
 • [http://www...], [http://www... ~], http://www...
  Khi muốn tạo đường nối ra bên ngoài, ta sử dụng mã này. Phần "~" dùng để đặt tên trang dẫn ra ngoài.

Xem thêm ở đây