Hát cho con gái có chồng
Con trai có vợ, mẹ dòng có con.
Còn trời còn nước còn non,
Còn câu quan họ em còn say sưa.