Cũng là hát giao duyên nhưng không trình diễn hát trước công chúng mà hát cho nhau nghe thông qua hai chiếc ống tre bịt mặt bằng bong bóng lợn, nối với nhau bằng sợi chỉ tơ để truyền âm sang cho người nghe ngồi ở gian đình bên cạnh. Nam nữ chia làm hai phe.

Bên hát, bên nghe rồi đối đáp lại nhau. Gặp những câu hát vui họ lại rộ lên tiếng cười.

Hội làng Hải Bối (Đông Anh) có trò hát ống vào mồng 4 Tết.