Một tốp nắm tay nhau dàn hàng ngang vừa đi vừa hát, hết bài cùng ngồi cả xuống rồi lại đứng lên đi vào hát tiếp. Chơi vào đêm trăng.
 
Bài hát 1:
Giung giăng giung giẻ
Dắt trẻ đi chơi
Đến cửa nhà trời
Lạy cậu lạy mợ
Cho cháu về quê
Cho dê đi học
Cho cóc ở nhà
Cho gà bới bếp
Ngồi xệp xuống đây!
 
Bài hát 2:
Ông giẳng ông giăng
Ông giằng búi tóc
Ông khóc, ông cười
Mười ông một cỗ
Đánh nhau vỡ đầu
Đi tâu ông huyện
Đi kiện quan phủ
Một lũ ông già
Mười ba ông điếc
Có biết hay không
Thì thà thì thụp!
 
Bài hát 3:
Ông giẳng ông giăng
Xuống chơi với tôi
Có bầu có bạn
Có ván cơm xôi
Có nồi cơm nếp
Có nệp bánh chưng
Có lưng hũ rượu
Con khướu đánh đu
Bồ cu tát nước
Cái lược chải đầu
Con trâu cày ruộng
Cái muống thả ao
Ông sao trên trời
Xì xà xì xụp!
 
Bài hát 4:
Ông tiển ông tiên
Ông có đồng tiền
Ông giắt mái tai
Ông cài lưng khố
Ông ra đầu phố
Ông mua miếng trầu
Ông nhai tóp tép
Ông mua con tép
Về ông ăn cơm
Ông mua mớ rơm
Về ông để thổi
Ông mua cái chổi
Về ông quét nhà
Ông mua con gà
Về cho ăn thóc
Ông mua con cóc
Về thả gầm giường
Ông mua thẻ hương
Về ông cúng cụ!
Chơi trăng
 
Ngồi quây tròn giữa sân cùng ngắm trăng cùng hát đồng dao, tất cả vỗ tay làm nhịp.
 
Có thể mỗi người theo thứ tự đọc một câu, hoặc đồng thanh đọc. Hết bài cùng vỗ tay một tràng dài, chơi lại.
 
Mồng một lưỡi trai
Mồng hai lá lúa
Mồng ba câu liêm
Mồng bốn lưỡi liềm
Mồng năm liềm giật
Mồng sáu thật trăng
Mười rằm trăng náu
Mười sáu trăng treo
Mười bảy sảy giường chiếu
Mười tám trăng lẹm
Mười chín dụn dịn
Hai mươi giấc tốt
Hăm mốt nửa đêm
Hăm hai bằng tai
Hăm ba bằng đầu
Hăm bốn bằng râu
Hăm lăm bằng cằm
Hăm sáu đã vậy
Hăm bảy làm sao?
Hăm tám thế nào
Hăm chín thế ấy
Ba mươi không trăng.
Hát đi hát lại
 
Hai tốp các em hát đấu, bên nào tìm được nhiều bài hát láy lại liên tục không có chấm hết là thắng cuộc. Giao ước với nhau hát điệp 3 hay 5 lần một bài, rồi đến lượt tốp khác. Mỗi bài là một điểm.
Dưới đây là một số bài:
 
Bài 1
Con kiến mà leo cành đa
Leo phải cành cộc leo ra leo vào
Con kiến mà leo cành đào
Leo phải cành cộc leo vào leo ra...
(Hát lại) Con kiến mà leo cành đa...
 
Bài 2
Con vỏi con voi
Cái vòi đi trước
Hai chân trước đi trước
Hai chân sau đi sau
Còn cái đuôi đi sau rốt
Tôi ngồi tôi kể nốt
Cái chuyện con voi.
(Hát lại) Con vỏi con voi...
 
Bài ba
Con chim chích chòe
Nó đậu cành chanh
Tôi ném mảnh sành
Nó quay lông lốc
Tôi làm một chốc
Được mâm cỗ đầy
Ông thày ăn một
Bà cốt ăn hai
Còn cái thủ, cái tai
Tôi đem biếu chúa
Chúa hỏi chim gì?
Thịt chim chích chòe
(Hát tiếp) Nó đậu cành chanh...
 
Bài 4
Con công hay múa
Nó múa làm sao
Nó rụt cổ vào
Nó xòe cánh ra
Nó đỗ cành đa
Nó kêu ríu rít
Nó đỗ cành mít
Nó kêu vịt chè
Nó đỗ cành tre
Nó kêu bè muống
Nó đỗ dưới ruộng
Nó kêu tầm vông
(Hát lại) Con công hay múa...
 
Bài 5
Lúa ngô là cô đậu nành
Đậu nành là anh dưa chuột
Dưa chuột là ruột dưa gang
Dưa gang là nàng dưa hấu
Dưa hấu là cậu lúa ngô.
(Hát lại) Lúa ngô là cô đậu nành...
 
Bài 6
Xuy xoa xuy xuýt
Bán quít chợ Đông
Bán hồng chợ Tây
Bán mây chợ huyện
Bán quyến chợ Đài
Ai vào thì mua.
(Hát tiếp) Xuy xoa xuy xuýt...
 
Bài 7
Người đẹp như tiên
Tắm nước đồng Triền
Cũng xấu như ma
Người xấu như ma
Tắm nước ao Quà
Lại đẹp như tiên.
(Hát lại) Người đẹp như tiên...
 
Bài 8
Gió đập cành đa
Gió đánh cành đa
Thày ngỡ là ma
Thày vùng thày chạy
Ba thằng ba gậy
Đi đón thày về
Rượu uống tì tì
Thày say hoa mắt.
(Hát lại) Gió đập cành đa...
 
Bài 9
Chè la, chè lít
Bà cho ăn quít
Bà đánh đau tay
Chắp tay lạy bà.
(Hát lại) Chè la, chè lít...
Hát mày hát tao
 
Một tốp cùng hát đồng dao. Đoạn đầu tất cả cùng hát chung, đến đoạn “mày, tao” chia làm hai nửa hát mày, nửa hát tao theo cách đối đáp.
 
Cái cáo mặc áo em tao
Làm tổ cây cà
Làm nhà cây chanh
Đọc canh bờ giếng
Mỏi miệng thổi kèn
ới cô trồng sen
Cho anh hái lá
ới cô trồng bưởi
Cho chàng hái hoa
Một cụm cà là ba cụm lý
Con nhà ông lý mặc áo tía tô
Con nhà thằng ngô mặc áo lang khách
Hai con chim khách đánh nhau trên cây
Hai cái bánh dày đánh nhau mâm cỗ
Hai hạt đỗ đánh đổ nồi rang
Hai con kiến càng đánh nhau lọ mật
Hai hòn đất đánh vật bờ ao
 
Mày tát chuôm tao
Mày đầy rổ cá
Mày đi chợ Hôm
Mày bán cửa đền
Mày làm mắm chua
Mày con ông chính
Mày là cái ả
Mày đội bồ đài
Mày cầm cái kéo
Mày làm sao
Mày đi buôn cậy
Mày đi lấy chồng
Mày lên kẻ chợ

Tao tát chuôm mày
Tao đầy rổ tôm
Tao đi chợ Cầu Dền
Tao bán cửa vua
Tao làm mắm thính
Tao con ông xã
Tao là cái hai
Tao đội nón méo
Tao cầm con dao
Tao làm vậy
Tao đi buôn hồng
Tao đi lấy vợ
Tao về nhà quê