Trang Tử là một nhà hiền triết của Trung Hoạ Hôm nọ, đi chơi núi, ông gặp một thiếu phụ mặc tang phục ngồi quạt cho ngôi mộ mới đắp, còn ướt đất. Thấy chuyện lạ ông đến hỏi duyên cớ vì sao thì cô nàng đáp: - Chồng tôi mới chết và trước khi chết chàng nói rằng nếu tôi muốn tái giá, thì cũng phải đợi cho mộ chàng khô đã. Trang tử chưa nói gì thì nàng tiếp: - Nhưng bây giờ đã có người đến dạm hỏi tôi sợ chờ lâu mất dịp may nên tôi phải hàng ngày ra mộ quạt cho chóng khộ Trang Tử về nhà, kể lại sự việc cho bà vợ ông nghẹ Bà vợ cất tiếng thóa mạ thiếu phụ quạt mồ. Trang Tử cười, khen người thiếu phụ là thành thật và cho là bà vợ mình chưa chắc đã có đủ kiên nhẫn đợi chờ như nàng tạ Bà Trang Tử nghe nói, giận dữ và thề thốt đủ thứ chuyện. Ðể thử lòng vợ, Trang Tử giả bộ chết và ngầm báo với một số học sinh thân tín thử lòng vợ mình. Thoạt đầu thấy chồng chết, bà Trang khóc kể thảm thiết, vật vã đòi chết theọ Ðến khi thấy cậu học trò đến, vừa trẻ tuổi, vừa đẹp trai lại nịnh đầm rất mực, bà liền nín khóc. Chàng trai giả vờ đau bụng, kêu la dữ dội, đòi phải có óc người hòa thuốc uống mới khỏị Bà Trang liền cầm vồ định đập đầu người quá cố để lấy thuốc. Trang Tử liền nhỏm dậy, ngâm ê a: Thương thay cho gái quạt mồ Ghét thay cho gái lấy vồ đập săng.