Con ta gả bán cho người
Cờ ai nấy phất chứ chơi đâu mà.