Con tài lo láo lo kiêu
Con ngu thì lại lo sao kịp người.