Con gái là con người ta
Con dâu mới thật mẹ cha mua về.