Con dẫu lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con.