Con ơi gia cảnh mình nghèo
Ham chi vợ đẹp vợ giàu nó khinh.