Chuyện đời chẳng ít thì nhiều
Không dưng, ai dễ đặt điều cho ai