Chim khôn kêu tiếng rảnh rang
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe