Chim kêu trên núi Chà Rang
Đôi ta xa cách muôn vàn nhớ thương.