Chim bay về núi tối rồi
Sao không lo liệu còn ngồi chi đây ?