Chồng giận thì vợ bớt lời
Cơm sôi nhỏ lửa một đời không khê