Chó đâu chó sủa lỗ không
Không thằng ăn trộm cũng ông ăn mày