Chàng về để áo lại đây
Ðể khuya em đắp gió Tây lạnh lùng