Cau già dao bén thì ngon
Người già trang điểm phấn son cũng già