Canh khuya thắp chút dầu dư
Tim loan cháy lụn thiếp sầu tư một mình