Cũng đánh ở sân rộng, kẻ ô làm bàn cờ, chỉ không có người mà quân cờ là các biển sơn son hoặc sơn đen, chạm khắc đẹp, đề tên quân. Tại các giao điểm trên bàn cờ có chôn ống tre để làm lỗ cắm biển khi chuyển quân cờ.

Đánh cờ người hay cờ bỏi đều có ông hiệu cầm cờ phất chỉ nước đi. Trọng tài dùng trống cái để điều khiển, thúc đi nhanh không để nghĩ lâu, gây không khí hào hứng cho người xem.

Đánh cờ phải tính từng nước chặt chẽ, dự đoán được thế đi nước sau và cách đánh đỡ của đối phương thì mới mong thắng.

Ca dao từng có câu:

          "Quân cờ Đồng Cổ ra đi

Làm nên chiến thắng bất kỳ nơi đâu”.

Đồng Cổ là thần hoàng làng Nguyên Xá (xã Minh Khai, Từ Liêm) nơi giỏi cờ có tiếng. Còn những cao thủ làng cờ chơi với người thường, thường chấp một vài nước:

"Cờ cao Đế Thích chấp đôi xe"...

là thế.