Ví hành động phụ bạc, thiếu tình nghĩa, có cái mới thì quay ra rẻ rúng, vứt bỏ cái cũ..

Là câu để chỉ những người không bền chặt, có cái mới, hay người mới thì quên cái cũ, người cũ.

Hoặc ám chỉ những người chỉ thích kết giao với những người mới chỉ vì họ có những thứ mà ta ko có đc,những người đó thường wên đi những người bạn thân của mình.

Tiếng Anh: New one in, old one out.