Có con phải khó vì con
Lấy chồng gánh vác giang sơn nhà chồng.