Cây gì có quả không hoa
Vì chưng không lá chê già, chê non.