Cần câu bằng tre trúc, dây câu bằng tơ tằm, lưỡi câu bằng thép. Dây câu được quấn vào một vòng tròn bằng gỗ khoét lòng máng. Loại cần câu này dùng để câu cá quả. Mồi là ếch con, nhái.