In đậm và in nghiêng

Thẻ wiki được sử dụng phổ biến nhất là in đậmin nghiêng. In đậmin nghiêng được làm bằng cách kẹp giữa từ hay cụm từ bởi các dấu lược ('):

Bạn gõ Kết quả
''in nghiêng'' in nghiêng

'''in đậm'''

in đậm

'''''in đậm và in nghiêng'''''

in đậm và in nghiêng

Đề mục và tiểu mục

Đề mục và tiểu mục là cách để cải thiện cấu trúc cho bài viết. Nếu bạn thấy một bài viết chỉ gồm toàn những đoạn văn nối tiếp nhau, tùy theo kiến thức về nội dung của bài viết đó mà bạn có thể giúp bài trở nên dễ đọc hơn bằng cách chèn một tựa đề cho từng đề tài — tức là tạo ra các mục cho nó.

Các mục được tạo ra bằng cách:

Bạn gõ Kết quả

=====Thiên văn học=====

Thiên văn học

===Đóng góp===

Đóng góp