Cá vàng lội vũng nước trong
Đẹp duyên chồng vợ non sông giữ bền.