Hai tay mang gói thẳng xông
Má kêu mặc má, theo chồng cứ theo.