Đầu rồng đuôi phụng loe hoe
Mùa xuân ấp trứng, mùa hè nở con.