Nghĩa là dở tài; con người, nên không thấy, thấy hư; hay không thấy, thấy dở, thì là con mèo ỉa bếp.