Có một thầy đồ tính vốn tham ăn. Bữa nọ có người mời đi ăn giỗ, thầy cho gọi một cậu học trò nhỏ theo hầu.
Đến nơi thầy ngồi vào cỗ, bảo học trò đứng bên cạnh. Trông thấy mâm cỗ nhiều bánh trái, thầy ăn no rồi lại muốn bỏ túi mấy chiếc, nhưng sợ người xung quanh nom thấy thì mất thể diện, thầy cầm bánh thản nhiên đưa cho học trò, bảo:
- Này, con cầm lấy.
Vừa đưa thầy vừa nháy mắt bảo cất mang về cho thầy. Cậu học trò không hiểu nổi cái nháy mắt thâm thúy ấy, tưởng là thầy cho thật liền bóc bánh ra ăn ngay. Khi hai thầy trò ra về đi ngang nhau, mặt thầy hầm hầm, mắng:
- Mày là anh em bạn với tao hay sao mà dám đi ngang hàng như vậy hử!
Trò sợ quá vội vàng đi nhanh lên phía trước. Thầy lại quát:
- Mày là bố tao hay sao mà dám đi trước tao!
Trò tụt lại đi đằng sau, thầy cũng mắng:
- Tao có phải là thằng tù binh đâu mà mày đi sau để áp giải!
Trò ngơ ngác thưa:
- Bẩm thầy! Con đi thế nào thầy cũng mắng, vậy xin thầy bảo con đi thế nào cho phải ạ?
Thầy chẳng ngần ngại gì nữa, hầm hầm quát:
- Thế bánh của tao đâu?