Bà già đã tám mươi tư
Ngồi trông cửa sổ gởi thư lấy chồng