- Anh về bỏ áo lại đây
Đêm khuya em đắp gió Tây lạnh lùng.
- Lạnh lùng anh đắp áo cho,
Đành chi lòng giận dày vò năm canh.