Anh về Mỹ Á chi lâu
Để em ôm chiếc thuyền câu một mình.