Anh như bát nước nóng để mạn thuyền
Bát nước chưa nguội, lời nguyền đã phai.