An Lãng bánh đúc bánh đa
Ngân Cầu bánh bỏng, Hương La bánh bèo.