Ai làm cho dạ em buồn
Cho con bướm lụy, chuồn chuồn lụy theo