Trong đám cưới, đám ma, vì bận trăm công nghìn việc nên gia chủ khó tránh khỏi những điều sơ xuất mọi người cũng dễ thông cảm và lượng thứ.

Việc hiếu lễ được mọi người thông cảm, bỏ qua thiếu sót; việc hiếu hỉ khó có thể thoả mãn, chiều ý tất cả mọi người.

Bán gà ngày gió, bán chó ngày mưa Ý muốn nói làm việc ngược đời; cũng có nghĩa thêm là không gặp thời hoặc không chọn đúng thời cơ để tiến hành công việc.