Ai ơi trẻ mãi ru mà
Càng đắn đo lắm, càng già mất duyên.