Ai đi bờ đất một mình
Phất phơ chiếc áo giống hình phu quân