A di đà Phật Chùa chật cho nên
Hai cô nằm ngủ hai bên,
Thầy chen vô giữa trùm mền cho vui.