Con dẫu lớn vẫn là con của mẹ

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Con dẫu lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con.