Chiều chiều én liệng trên trời

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chiều chiều én liệng trên trời
Rùa bò dưới đất, khỉ ngồi trên cây