Chiều chiều én liệng trên trời
Rùa bò dưới đất, khỉ ngồi trên cây