Cha già tuổi đã đủ trăm

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Cha già tuổi đã đủ trăm
Chạnh lòng nhớ tới đằm đằm lụy sa.