Chó đâu chó sủa lỗ không

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chó đâu chó sủa lỗ không
Không thằng ăn trộm cũng ông ăn mày