Cau già dao bén thì ngon

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Cau già dao bén thì ngon
Người già trang điểm phấn son cũng già